Wizytówka Google    Facebook    YouTube    Twitter    Certyfikat    Zamów kontakt    RODO    Cookies    OK! Dzwonię!    X
Umorzenia, oddłużanie, antykomornik i antywindykacja.

ZDOBĄDŹ DOŚWIADCZENIE  UZYSKAJ KOMPETENCJE

Praca | Prestiż | Pieniądze

Więcej...

Oddłużanie i restrukturyzacje
Oddłużanie nieruchomości, rozwiązywaniem problemów prawnych związanych z nieruchomościami. Reprezentacja przed sądami, komornikami i firmami windykacyjnymi.
Zwrot składki ubezpieczeniowej
O zwrot składki ubezpieczeniowej można się zwrócić w wypadku wcześniejszej spłaty kredytu, wypowiedzenia umowy kredytowej, ale i także w niektórych innych przypadkach.
Zwrot spreadu
Spread to opłata, którą pobiera bank przy wykonywaniu przeliczania z waluty na walutę, każdorazowo, zarówno przy pozyskaniu kredytu jak i przy przeliczeniu kwoty raty.
Odfrankowanie kredytu
Umowa kredytu indeksowanego jest szczególnym rodzajem umowy, w której kredyt zostaje udzielony i wypłacony w złotówkach, a następnie rozliczany we franku szwajcarskim.
Skargi i zażalenia
Sprzeciw od nakazu zapłaty, odwołanie od decyzji, skargi, zażalenia na czynności komornika, walka ze statlingiem, czyli ochrona przed uporczywym nękaniem firm windykacyjnych.
Odszkodowania i rekompensaty
Pozwy wobec banków i funduszy sekurytyzacyjnych - odzyskanie środków odebranych na drodze bezprawnej egzekucji komorniczej. Odszkodowania i zadośćuczynienia.
Negocjacje i ugody
Negocjacje. pertraktacje i ugody. Postępowania upadłościowe i naprawcze. Działania antykomornicze, przeciwegzekucja oraz przygotowania postępowań przeciwkomorniczych.
Unieważnienie umowy kredytowej
Czy zgodnie z logiką i zdrowym rozsądkiem dopuszczalne jest zawarcie umowy sprzedaży, w której zawarto zapis określający, że strona sprzedająca określi cenę w terminie późniejszym?
Div w którym pojawi się odliczany czas

POMOC PRAWNA NA KAŻDĄ KIESZEŃ

 wsparcie i zrozumienie 

Ponad  dwie setki wygranych spraw tylko z zakresu upadłości konsumenckiej | 200 spraw = 100% skuteczności!

Wizja

Wykonujemy bezpłatną analizę na podstawie przesłanych kopii dokumentów. Działamy szybko i skutecznie.

Misja

Działamy na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, które chciałyby przed sądami dochodzić swoich praw.

Sukces

Nasz sukces jest niczym triumf Dawida nad Goliatem. Im bardziej złożona sprawa, tym większa satysfakcja i radość.
Bardzo często banki w treści umów kredytowych zawierają klauzule o charakterze niedozwolonym. Przede wszystkim chodzi o te zapisy, które są niezgodne z prawem bankowym i zasadą waloryzacji przy indeksowaniu zadłużenia kredytu. Skutek tych działań może być tylko jeden; relatywne zadłużenie, mimo terminowych wpłat realizowanych zgodnie z harmonogramem, nie zmniejsza się, a często wzrasta. Jest to swego rodzaju kuriozum, tym bardziej, że banki nie są skłonne ani do kopmpromisu, ani do ustępstw. Dlatego osoby posiadające w swoich umowach zapisy abuzywne potrzebują pomocy.
 
Odfrankowanie kredytu
Umowa kredytu indeksowanego we Frankach jest szczególnym rodzajem umowy, w której kredyt zostaje udzielony i wypłacony w złotówkach, a następnie rozliczany we franku szwajcarskim. Strony umowy uzgadniają, że kwota kredytu wyrażona w PLN zostanie przeliczona na walutę obcą i oprocentowana w sposób właściwy dla tej waluty. Kredyt, który w momencie udzielenia był kredytem złotowym ulega przekształceniu w kredyt walutowy. Takie ustalenie jest sprzeczne z dobrym obyczajem i znajduje się na liście klauzul abuzywnych.
 
Unieważnienie umowy kredytowej
Czy zgodnie z logiką i zdrowym rozsądkiem dopuszczalne jest zawarcie umowy sprzedaży, w której zawarto zapis określający, że strona sprzedająca określi cenę w terminie późniejszym? Oczywiście nie - nieokreśloność powoduje nieważność umowy. Zatem jeśli umowa kredytu będzie określać, że spłata kredytu nastąpi w terminie późniejszym w wysokości bliżej nieokreślonej, to tak ujęte zasady nie spełniają wymogu art. 69 ust. 1 prawa bankowego. Jest to bez wątpienia podstawa do unieważnienia umowy.
 
Zwrot spreadu
Spread to opłata, którą pobiera bank przy przeliczaniu z waluty na walutę, każdorazowo, zarówno przy pozyskaniu kredytu jak i przy przeliczeniu kwoty raty. Generalnie spready mają podlegać zwrotowi, gdyż były ustalane w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, ale Ustawodawca w tym zakresie nie jest konsekwentny.
 
Zwrot składki ubezpieczeniowej
O zwrot składki ubezpieczeniowej można się zwrócić w wypadku wcześniejszej spłaty kredytu, wypowiedzenia umowy kredytowej, ale i także w niektórych innych przypadkach w trakcie trwania umowy kredytowej.
 
Prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem: info(et)perfas.pl.
Zapraszamy!
 
Tak, chcę otrzymać informację, dlatego korzystam z formularza, który dostępny jest tutaj.
Copyright ©2023 - Perfas.pl - Pomoc zadłużonym - All Rights Reserved.
Projekt realizowany pod patronatem Kancelarii ENTA